Hírlevél

Befektetés a jövőbe

befektetés a jövőbe

Látogató számláló

0
0
0
9
5
1
3

Adatkezelési tájékoztató

TARTALOMJEGYZÉK

 

1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2. ADATKEZELŐ ADATAI

3. A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

4. ADATFELDOLGOZÁS

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

6. AZ ÉRINTETT JOGAI

7. JOGORVOSLATOK

 

 

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:   FITOS GÁBOR  (TOVÁBBIAKBAN: ADATKEZELŐ)

AZ ADATKEZELŐ LEVELEZÉSI CÍME:   8200 VESZPRÉM KÁDÁRTAI ÚT 33.

AZ ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME:  info(kukac)platinumszerelveny.hu

AZ ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA:   +36 30 546 2360,   +36 88 786 199

HONLAP:      http://vizlagyitas-vizszures.hu

 

A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA

AZ ADATKEZELÉS HÁTTERÉT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY (INFOTV.) ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 2001. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI JELENTIK. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA AZ INFOTV. 5. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK LEHETSÉGES JOGALAPJAI A HONLAPON

 

 • AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁT ADTA SZEMÉLYES ADATAINAK EGY VAGY TÖBB KONKRÉT CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉHEZ

 • AZ ADATKEZELÉS OLYAN SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, AMELYBEN AZ ÉRINTETT AZ EGYIK FÉL, VAGY AZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN AZ ÉRINTETT KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ LÉPÉSEK MEGTÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES

 • AZ ADATKEZELÉS AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEK CÉLJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA:

AZ ADATKEZELÉS HÁTTERÉT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY (INFOTV.) ÉS A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY (SZTV.) RENDELKEZÉSEI JELENTIK. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA AZ INFOTV. 5. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA, VALAMINT – HOZZÁJÁRULÁSA VISSZAVONÁSA ESETÉN – AZ INFOTV. 6 § (5) BEKEZDÉSE A) PONTJA ALAPJÁN AZ ADATKEZELŐT TERHELŐ, SZTV-BEN MEGFOGALMAZOTT JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA ÉS A SZÁMVITELI BIZONYLAT MEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE. AZ SZTV. 169. § (1)-(2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKNAK A KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁST KÖZVETLENÜL ÉS KÖZVETETTEN ALÁTÁMASZTÓ SZÁMVITELI BIZONYLATOT MEG KELL ŐRIZNIÜK.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

 • NÉV

 • CÍM

 • E-MAIL CÍM

 • TELEFONSZÁM

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁKAT AZ SZTV. 169. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 8 ÉVIG MEG KELL ŐRIZNI. TÁJÉKOZTATJUK ARRÓL, HOGY AMENNYIBEN A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSÁHOZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁSÁT VISSZAVONJA, AZ ADATKEZELŐ AZ INFOTV. 6. § (5) BEKEZDÉS A) PONTJA ALAPJÁN JOGOSULT A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA SORÁN MEGISMERT SZEMÉLYES ADATAIT 8 ÉVIG MEGŐRIZNI.

2. ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA:

AZ ADATKEZELÉS HÁTTERÉT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY (INFOTV.) ELŐÍRÁSAI JELENTIK. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA AZ INFOTV. 5. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁS ESETÉBEN AZ ADATKEZELÉS CÉLJA AZ, HOGY A MEGRENDELT ÁRUT SZERZŐDÉSES PARTNERÜNK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KISZÁLLÍTSUK AZ ÖN SZÁMÁRA.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

 • NÉV

 • CÍM

 • E-MAIL CÍM

 • TELEFONSZÁM

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁIG

 

3. HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA:

AZ ADATKEZELÉS HÁTTERÉT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY (INFOTV.) ÉS A GAZDASÁGI REKLÁMTEVÉKENYSÉG ALAPVETŐ FELTÉTELEIRŐL ÉS EGYES KORLÁTAIRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI XLVIII. TÖRVÉNY (GRT.) JELENTIK. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA AZ INFOTV. 5. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJÁVAL ÉS A GRT. 6. § (1)-(2) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

AZ ADAT KEZELÉSÉNEK CÉLJA AZ, HOGY ÉRTESÜLJÖN A LEGFRISSEBB ÉS LEGJOBB AJÁNLATAINKRÓL, AKCIÓINKRÓL. TÁJÉKOZTATJUK, HOGY A HÍRLEVÉLBEN NEM CSAK AZ ADATKEZELŐ, HANEM MÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK REKLÁMJAIT IS ELHELYEZZÜK, AZONBAN SZÁMUKRA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT NEM ADJUK ÁT, NEM TOVÁBBÍTJUK.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

 • NÉV

 • CÍM

 • E-MAIL CÍM

 • TELEFONSZÁM

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁIG

4. REGISZTRÁCIÓVAL EGYÜTT JÁRÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA:

AZ ADATKEZELÉS HÁTTERÉT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY (INFOTV.) ÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (PTK.) JELENTIK. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA AZ INFOTV. 5. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ADATOK TÁROLÁSÁVAL AZ ADATKEZELŐ MAGASABB SZÍNVONALÚ SZOLGÁLTATÁST TUD BIZTOSÍTANI

A KEZELT ADATOK KÖRE:

 • NÉV

 • CÍM

 • TELEFONSZÁM

 • E-MAIL CÍM

 • MEGVÁSÁROLT TERMÉK

 • VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A HOZZÁJÁRULÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁIG.

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK:

AMENNYIBEN AZ ADATKEZELŐ TOVÁBBI ADATKEZELÉST KÍVÁN VÉGEZNI, AKKOR ELŐZETES TÁJÉKOZTATATÁST NYÚJT AZ ADATKEZELÉS LÉNYEGES KÖRÜLMÉNYEIRŐL (ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA).

TÁJÉKOZTATJUK ÖNT, HOGY A HATÓSÁGOK TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ, ÍRÁSBELI ADATKÉRÉSEIT AZ ADATKEZELŐNEK TELJESÍTENIE KELL. AZ ADATKEZELŐ AZ ADATTOVÁBBÍTÁSOKRÓL AZ INFOTV. 15. § (2)-(3) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN NYILVÁNTARTÁST VEZET (MELY HATÓSÁGNAK, MILYEN SZEMÉLYES ADATOT, MILYEN JOGALAPON, MIKOR TOVÁBBÍTOTT AZ ADATKEZELŐ), AMELYNEK TARTALMÁRÓL KÉRÉSÉRE AZ ADATKEZELŐ TÁJÉKOZTATÁST NYÚJT, KIVÉVE, HA A TÁJÉKOZTATÁSÁT TÖRVÉNY KIZÁRJA.

COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

MI AZ A COOKIE?


AZ ADATKEZELŐ A HONLAP LÁTOGATÁSA SORÁN ÚGYNEVEZETT COOKIE-KAT (SÜTIKET) HASZNÁL. A COOKIE BETŰBŐL ÉS SZÁMOKBÓL ÁLLÓ INFORMÁCIÓCSOMAG, AMIT HONLAPUNK AZ ÖN BÖNGÉSZŐJÉNEK KÜLD EL  AZZAL A CÉLLAL, HOGY ELMENTSE BIZONYOS BEÁLLÍTÁSAIT, MEGKÖNNYÍTSE A HONLAPUNK HASZNÁLATÁT ÉS KÖZREMŰKÖDIK ABBAN, HOGY NÉHÁNY RELEVÁNS, STATISZTIKAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓT GYŰJTSÜNK A LÁTOGATÓINKRÓL. A COOKIE-K (SÜTIK) NEM TARTALMAZNAK SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT, ÉS NEM ALKALMASAK AZ EGYÉNI FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁSÁRA. A COOKIE-K (SÜTIK) GYAKRAN OLYAN EGYÉNI AZONOSÍTÓT TARTALMAZNAK - EGY TITKOS, VÉLETLENÜL GENERÁLT SZÁMSORT - AMELYET AZ ÖN ESZKÖZE TÁROL. NÉHÁNY COOKIE (SÜTI) A HONLAP BEZÁRÁSA UTÁN MEGSZŰNIK, NÉHÁNY PEDIG HOSSZABB IDŐRE TÁROLÁSRA KERÜL SZÁMÍTÓGÉPÉN.

A COOKIE-K JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA:


AZ ADATKEZELÉS HÁTTERÉT AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY (INFOTV.) ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 2001. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI JELENTIK. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA AZ INFOTV. 5. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA.

A HONLAP ÁLTAL HASZNÁLT COOKIE-K JELLEMZŐI:

MUNKAMENET COOKIE: EZEK A SÜTIK A LÁTOGATÓ TARTÓZKODÁSI HELYÉT, A BÖNGÉSZŐ NYELVÉT, A FIZETÉS PÉNZNEMÉT TÁROLJÁK, ÉLETTARTAMUK A BÖNGÉSZŐ BEZÁRÁSA, VAGY MAXIMUM 2 ÓRA.

KORHATÁROS TARTALOM COOKIE: EZEK A SÜTIK A KORHATÁROS TARTALOM JÓVÁHAGYÁSÁNAK TÉNYÉT ÉS AZT RÖGZÍTIK, HOGY AZ ÉRINTETT 18 ÉVEN FELÜLI, ÉLETTARTAMUK A BÖNGÉSZŐ BEZÁRÁSÁIG TART.

REFERER COOKIEK: AZT RÖGZÍTIK, HOGY A LÁTOGATÓ MILYEN KÜLSŐ OLDALRÓL ÉRKEZETT AZ OLDALRA. ÉLETTARTAMUK A BÖNGÉSZŐ BEZÁRÁSÁIG TART.

UTOLJÁRA MEGTEKINTETT TERMÉK COOKIE: RÖGZÍTI A TERMÉKEKET, AMIKET UTOLJÁRA MEGTEKINTETT A LÁTOGATÓ. ÉLETTARTAMUK 60 NAP.

UTOLJÁRA MEGTEKINTETT KATEGÓRIA COOKIE: RÖGZÍTIT AZ UTOLJÁRA MEGTEKINTETT KATEGÓRIÁT. ÉLETTARTAMA 60 NAP.

AJÁNLOTT TERMÉKEK COOKIE: AZ „AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK” FUNKCIÓNÁL AZ AJÁNLANI KÍVÁNT TERMÉKEK LISTÁJÁT RÖGZÍTI. ÉLETTARTAMA 60 NAP.

MOBIL VERZIÓ, DESIGN COOKIE: ÉRZÉKELI A LÁTOGATÓ HASZNÁLT ESZKÖZT, ÉS MOBILON ÁTVÁLT TELJES NÉZETRE. ÉLETTARTAMA 365 NAP.

COOKIE ELFOGADÁS COOKIE: AZ OLDALRA ÉRKEZÉSKOR A FIGYELMEZTETŐ ABLAKBAN ELFOGADJA A COOKIEK TÁROLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATOT. ÉLETTARTAMA 365 NAP.

KOSÁR COOKIE: A KOSÁRBA HELYEZETT TERMÉKEKET RÖGZÍTI. ÉLETTARTAMA 365 NAP.

INTELLIGENS AJÁNLAT COOKIE: INTELLIGENS AJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIT RÖGZÍTI (PL. VOLT-E MÁR AZ OLDALON A LÁTOGATÓ, VAN-E RENDELÉSE). ÉLETTARTAMA 30 NAP.

KILÉPTETÉS #2 COOKIE: A #2 OPCIÓ SZERINT 90 NAP UTÁN KILÉPTETI A RENDSZER A LÁTOGATÓT. ÉLETTARTAMA 90 NAP.

BACKEND AZONOSÍTÓ COOKIE: AZ OLDALT KISZOLGÁLÓ BACKEND SZERVER AZONOSÍTÓJA. ÉLETTARTAMA A BÖNGÉSZŐ BEZÁRÁSÁIG TART.

AMENNYIBEN ÖN NEM FOGADJA EL A COOKIE-K HASZNÁLATÁT, AKKOR BIZONYOS FUNKCIÓK NEM LESZNEK ELÉRHETŐEK AZ ÖN SZÁMÁRA. A COOKIE-K TÖRLÉSÉRŐL BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST AZ ALÁBBI LINKEKEN TALÁLHAT:

TÁJÉKOZTATÓ ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL


A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE:  UNAS ONLINE KFT.

AZ ADATFELDOLGOZÓ SZÉKHELYE:  9400 SOPRON, MAJOR KÖZ 2. I/15.

AZ ADATFELDOLGOZÓ TELEFONSZÁMA:  +36 99 884 000

AZ ADATFELDOLGOZÓ E-MAIL CÍME: UNAS@UNAS.HU

AZ ADATFELDOLGOZÓ AZ ADATKEZELŐVEL KÖTÖTT ÍRÁSBELI SZERZŐDÉS ALAPJÁN A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁT VÉGZI. A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE NEM JOGOSULT.

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE: MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ADATFELDOLGOZÓ SZÉKHELYE: 1138 BUDAPEST, DUNAVIRÁG UTCA 2-6.

AZ ADATFELDOLGOZÓ TELEFONSZÁMA:  +36 1 767 8200

AZ ADATFELDOLGOZÓ E-MAIL CÍME: UGYFELSZOLGALAT@POSTA.HU

AZ ADATFELDOLGOZÓ AZ ADATKEZELŐVEL KÖTÖTT ÍRÁSBELI SZERZŐDÉS ALAPJÁN KÖZREMŰKÖDIK A MEGRENDELT ÁRU KISZÁLLÍTÁSÁBAN. ENNEK SORÁN AZ ADATFELDOLGOZÓ A VEVŐ NEVÉT, CÍMÉT ÉS A TELEFONSZÁMÁT A MEGRENDELT ÁRU KISZÁLLÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMÁIG KEZELHETI, EZT KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL TÖRLI.

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE: DPD HUNGÁRIA KFT.

AZ ADATFELDOLGOZÓ SZÉKHELYE: 1158 BUDAPEST, KÉSMÁRK UTCA 14. B. ÉP.

AZ ADATFELDOLGOZÓ TELEFONSZÁMA:  +36 1 501 6200

AZ ADATFELDOLGOZÓ E-MAIL CÍME: DPD@DPD.HU

AZ ADATFELDOLGOZÓ AZ ADATKEZELŐVEL KÖTÖTT ÍRÁSBELI SZERZŐDÉS ALAPJÁN KÖZREMŰKÖDIK A MEGRENDELT ÁRU KISZÁLLÍTÁSÁBAN. ENNEK SORÁN AZ ADATFELDOLGOZÓ A VEVŐ NEVÉT, CÍMÉT ÉS A TELEFONSZÁMÁT A MEGRENDELT ÁRU KISZÁLLÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMÁIG KEZELHETI, EZT KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL TÖRLI.

HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

HÍRLEVÉLKÜLDŐ RENDSZERT ÜZEMELTETŐ CÉG NEVE: UNAS ONLINE KFT.

HÍRLEVÉLKÜLDŐ RENDSZERT ÜZEMELTETŐ CÉG SZÉKHELYE: 9400 SOPRON, MAJOR KÖZ 2. I/15.

HÍRLEVÉLKÜLDŐ RENDSZERT ÜZEMELTETŐ CÉG TELEFONSZÁMA: +36 99 884 000

HÍRLEVÉLKÜLDŐ RENDSZERT ÜZEMELTETŐ CÉG E-MAIL CÍME: UNAS@UNAS.HU

AZ ADATFELDOLGOZÓ AZ ADATKEZELŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ALAPJÁN KÖZREMŰKÖDIK A HÍRLEVELEK KIKÜLDÉSÉBEN. ENNEK SORÁN AZ ADATFELDOLGOZÓ AZ ÉRINTETT NEVÉT ÉS E-MAILCÍMÉT A HÍRLEVÉLKÜDÉSHEZ SZÜKSÉGES MÉRTÉKBEN KEZELI, AZ ÉRINTETT KÉRÉSÉRE AZT HALADÉKTALANUL TÖRLI.

KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE: SPECTRUM BT.

AZ ADATFELDOLGOZÓ SZÉKHELYE: 8200 VESZPRÉM BUDAPEST ÚT 15.

AZ ADATFELDOLGOZÓ TELEFONSZÁMA:  +36 88 569 351

AZ ADATFELDOLGOZÓ E-MAIL CÍME: SPECTRUMBT@CHELLO.HU

AZ ADATFELODOLGOZÓ AZ ADATKEZELŐVEL KÖTÖTT ÍRÁSBELI SZERZŐDÉS ALAPJÁN KÖZREMŰKÖDIK A SZÁMLVITELI BIZONYLATOK KÖNYVELÉSÉBEN. ENNEK SORÁN AZ ADATFELDOLGOZÓ AZ ÉRINTETT NEVÉT ÉS CÍMÉT A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES MÉRTÉKBEN, A SZTV. 169. § (2) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐ IDŐTARTAMBAN KEZELI, EZT KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL TÖRLI.

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

AZ ADATKEZELŐ KIJELENTI, HOGY MEGFELELŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET HOZOTT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A SZEMÉLYES ADATOKAT VÉDJE A JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, MEGVÁLTOZTATÁS, TOVÁBBÍTÁS, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL, TÖRLÉS VAGY MEGSEMMISÍTÉS, VALAMINT A VÉLETLEN MEGSEMMISÜLÉS ÉS SÉRÜLÉS, TOVÁBBÁ AZ ALKALMAZOTT TECHNIKA MEGVÁLTOZÁSÁBÓL FAKADÓ HOZZÁFÉRHETETLENNÉ VÁLÁS ELLEN.

ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMÁN BELÜL ÖNT MEGILLETI:

 • A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

 • AZ ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG

 • AZ ADATOK TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG

 • AZ ADATOK ZÁROLÁSÁHOZ VALÓ JOG

 • A TILTAKOZÁS JOGA

ÖN AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMÁN BELÜL TÁJÉKOZTATÁST KÉRHET AZ ADATKEZELŐTŐL A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRŐL. AZ ADATKEZELŐ A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT, LEGFELJEBB AZONBAN 25 NAPON BELÜL ÍRÁSBAN, KÖZÉRTHETŐ FORMÁBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT A KEZELT ADATOKRÓL, AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁRÓL, JOGALAPJÁRÓL, IDŐTARTAMÁRÓL, TOVÁBBÁ – AMENNYIBEN AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRA IS SOR KERÜLT – ARRÓL, HOGY KIK ÉS MILYEN CÉLBÓL KAPJÁK VAGY KAPTÁK MEG AZ ADATOKAT.

ÖN AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMÁN BELÜL KÉRHETI, HOGY AZ ADATKEZELŐ A SZEMÉLYES ADATAIT HELYESBÍTSE. A KÉRÉSÉNEK AZ ADATKEZELŐ LEGKÉSŐBB 15 NAPON BELÜL ELEGET TESZ.

ÖNNEK LEHETŐSÉGE VAN A SZEMÉLYES ADATAINAK TÖRLÉSÉT KÉRNI, AMELYNEK AZ ADATKEZELŐ LEGKÉSŐBB 15 NAPON BELÜL ELEGET TESZ. A TÖRLÉS JOGA NEM TERJED KI ARRA, HA AZ ADATKEZELŐT TÖRVÉNY KÖTELEZI AZ ADATOK TOVÁBBI TÁROLÁSÁRA, ILLETVE ARRA AZ ESETRE, SEM HA AZ INFOTV. 6. § (5) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN AZ ADATKEZELŐ JOGOSULT A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSÉRE.

ÖN KÉRHETI, HOGY AZ ADATKEZELŐ ZÁROLJA A SZEMÉLYES ADATOKAT, HA AZ ADATOK VÉGLEGES TÖRLÉSE SÉRTENÉ AZ ÉRINTETT JOGOS ÉRDEKEIT. AZ ÍGY ZÁROLT SZEMÉLYES ADAT KIZÁRÓLAG ADDIG KEZELHETŐ, AMEDDIG FENNÁLL AZ A CÉL, AMELY A SZEMÉLYES ADAT TÖRLÉSÉT KIZÁRTA.

ÖN TILTAKOZHAT SZEMÉLYES ADATÁNAK KEZELÉSE ELLEN A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:

 • HA A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE VAGY TOVÁBBÍTÁSA KIZÁRÓLAG AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ VAGY AZ ADATKEZELŐ, ADATÁTVEVŐ VAGY HARMADIK SZEMÉLY JOGOS ÉRDEKÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, KIVÉVE KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN ÉS AZ INFOTV. 6. § (5) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT ESETBEN

 • HA A SZEMÉLYES ADAT FELHASZNÁLÁSA VAGY TOVÁBBÍTÁSA – AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL – KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS VAGY TUDOMÁNYOS KUTATÁS CÉLJÁRA TÖRTÉNIK

 

AZ ADATKEZELŐ A TILTAKOZÁST A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT LEGRÖVIDEBB IDŐN BELÜL, DE LEGFELJEBB 15 NAPON BELÜL MEGVIZSGÁLJA, ANNAK MEGALAPOZOTTSÁGA KÉRDÉSÉBEN DÖNTÉST HOZ, ÉS DÖNTÉSÉRŐL ÖNT ÍRÁSBAN TÁJÉKOZTATJA. HA AZ ADATKEZELŐ AZ ÉRINTETT HELYESBÍTÉS, ZÁROLÁS VAGY TÖRLÉS IRÁNTI KÉRELMÉT NEM TELJESÍTI, A KÉRELEM KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐ 25 NAPON BELÜL ÍRÁSBAN VAGY AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁVAL ELEKTRONIKUS ÚTON KÖZLI A HELYESBÍTÉS, ZÁROLÁS VAGY TÖRLÉS IRÁNTI KÉRELEM ELUTASÍTÁSÁNAK TÉNYBELI ÉS JOGI INDOKAIT.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

AMENNYIBEN ÖN SZERINT AZ ADATKEZELŐ MEGSÉRTETTE VALAMELY, AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉST, VAGY NEM TELJESÍTETTE VALAMELY KÉRELMÉT, AKKOR VÉLELMEZETT JOGELLENES ADATKEZELÉS MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG VIZSGÁLATI ELJÁRÁSÁT KEZDEMÉNYEZHETI (LEVELEZÉSI CÍM: 1530 BUDAPEST, PF.: 5., E-MAIL: UGYFELSZOLGALAT@NAIH.HU).

TÁJÉKOZTATJUK EMELLETT ARRÓL IS, HOGY AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN, VAGY HA AZ ADATKEZELŐ NEM TELJESÍTETTE VALAMELY KÉRELMÉT, AKKOR AZ ADATKEZELŐVEL SZEMBEN BÍRÓSÁGHOZ FORDULHAT.

ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS

AZ INFOTV. RENDELKEZÉSEI ÉRTELMÉBEN AZ ADATKEZELŐNEK BIZONYOS ADATKEZELÉSEIT BE KELL JELENTENIE AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA.

ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: NAIH-81497/2014

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

AZ ADATKEZELŐ FENNTARTJA A JOGOT, HOGY JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT MÓDOSÍTSA.

Honlap készítés